PDF PDF Print

Georganiseerde congressen

 

 

Enkele voorbeelden van door ons georganiseerde congressen:

 

Slim met Gas 

Organisatie van de 3e en 4e nationale micro-WKK-dag in het Beatrix Theater Utrecht. Meer dan 250 bezoekers, voornamelijk gemeenten, installateurs, adviseurs, woningcorporaties en ketelfabrikanten, namen deel
aan het congres. 

 

Smakelijk Duurzaam

Organisatie van een netwerkdag voor leden van 'Smakelijk Duurzaam', een netwerk dat is ontstaan na de bijeenkomst van de 150 voedselinitiatieven. De netwerkdag vond plaats op Landgoed 'Heerlijkheidt Marienwaerdt' in Beesd. Ruim 100 leden waren aanwezig en konden hier proeven van het eten van collega's uit hun eigen netwerk.

 

150 voedselinitiatieven 

Vooruitlopend op de nota 'Duurzaam Voedsel' hebben wij, in opdracht van het ministerie van LNV, de bijeenkomst '150 voedselinitiatieven' georganiseerd in de Kookfabriek (Den Haag). Hierbij waren ruim 100 deelnemers aanwezig. De uitvoering kwam tot stand in nauwe samenwerking met CB-Media.   

 

Bedrijven Contactdag

De facilitaire organisatie van de jaarlijkse Bedrijven Contactdag van de afdeling Vergunningen van de provincie Zuid-Holland in de Statenzaal van het Provinciehuis. Zo'n 100 mensen bezochten deze middag.